Rezervasyon ve İletişim: 0266 384 8282, 0538 615 1515
Kazdağları Tuz Odası

Kazdağları Tuz Odası

Tuz odası sağlıklı yaşam için gereklidir. Kazdağları Tuz Odası ve Butik Otel sayesinde hem tatil yapın hem de Tuz Odaları ile sağlıklı yaşayın.
Kazdağları Tuz Odası

Avrupa’da tuz terapisi, 19. yüzyılda popülerlik kazanmaya başlamıştır. Polonya’daki tuz sanayicileri, yerin 300 metre altında çalışmalarına rağmen tuz yataklarında çalışan madencilerin hiç birinde zatürre ve astım gibi akciğer hastalıklarının görülmediğini fark etmiştir. Bu gözlemin sonucunda, bu gün dünyanın her yerinde tuz terapisi uygulaması için pek çok spa kurulmuştur. Otelimizde de, Avrupa standartlarında bir tuz odası bulunmaktadır. Ziyaretçilerimiz, pek çok rahatsızlıkları için bu odamızda terapi almakta ve gayet başarılı sonuçlar gözlemlenmektedir.

Kazdağları Butik Otel Sizi Bekliyor!

İda Natura Life Style Kazdağları Butik Otel ile muhteşem bir tatile ne dersiniz?
Modern odalarıyla mitolojiyi bünyesinde bulunduran odalarımıza göz atmak için alttaki rezervasyon yap görselimize tıklayabilirsiniz. Aradığınız tatil İda Natura ile Kazdağları'nda!

kazdağları otel odaları

Tuz Odası – 4 Hedefe Etki

Tuz Odası 4 hedefe etki eder

  1. Akciğerlerin ve solunum yollarının temizlenmesi
  2. Cildin yenilenmesi
  3. Antioksidan ve anti-aging
  4. Kardiyovaskülar sisteme destek

 

Tuz Mağaraları

Tuz Mağaraları ve Özel İklim

Tuz odalarında steril ve hava geçirmez bir ortam oluşur. Birkaç tonluk kaya tuzu, yer altındaki tuz mağaraları ile aynı özel mikro iklim koşullarını oluşturur. Sağlıklı insanlarda stres atıcı özellikleri taşıması yanında, cildin yenilenmesi, antioksidan ve anti-aging gibi etkileri bulunmaktadır. Hiçbir yan etkis bulunmadığı gibi yetişkin veya çocuklar için aşağıda belirtilen hastalıklarda rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır.

Sık görülen viral enfeksiyonlarda, öksürük ve soğuk algınlığında, Astım hastalarında, Kronik KBB (kulak-burun-boğaz) hastalıklarında, Bronşit hastalığında, Sık görülen kulak enfeksiyonlarında,Alerji kaynaklı cilt sorunlarında,Alerjik soğuk algınlığında, Egzama ve deri iltihabı hastalıklarında, Sedef hastalığında, Uykusuzluk ve sinirsel rahatsızlıklar, Eklem ağrıları ve artritte.

*Kaynak : Jouni Hedman MD, Timo Hugg ve Tari Haahtela, Helsinki Üniversite Hastanesi, Finlandiya

 

İyonlaştırılmış, temiz, saf hava yaratan, huzur ve sakinlik sağlayan Kristal Tuz Lambası her odamızda mevcuttur.

İşte Tuz Odası Mucizesinin Sırrı

İşte Tuz Odası Mucizesinin Sırrı

14000’i aşkın kullanımı olan tuz doğanın en mükemmel armağanlarından biridir. Kaya tuzu yaklaşık 256 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve lambalarımız dünyanın en büyük ve en eski tuz madenlerinden yapılmıştır. Kaya tuzu doğal iyonlaştırıcıdır, bu yüzden lambaları eksi iyonlar (hava vitaminleri) üreterek etkili bir şekilde havanın kalitesini arttırmasıyla bilinirler. Ayrıca bu lambaların kullanımı günümüz ürün ve cihazlarının elektrik yüklü sisinden oluşan artı iyonların zararlı etkilerini de azaltır.

Tıbbi bir cihaz olmamasına rağmen kristal tuz lambaları yorgunluğu, stresi, astım nöbetlerini, alerjileri, baş ağrılarını, cilt rahatsızlıklarını, havadaki nemi ve kokuyu hafifletmekle bilinirler ve rahat uyku ortamı yaratırlar. Bu lambaların birçok çeşidi tansiyonu, ruhsal ve psikolojik sorunları olan hastalara yardımcı olurlar.

Astım Hastalarında Tuz Odası Tedavisinin Bronşiyal Hiper Duyarlılık Üzerine Etkisi: Rastgele Kontrollü Deneme

Jouni Hedman MD Ph.D*, Timo Hugg M.Sc.** ve Tari Haahtela MD***, Ph. D.

*Güney Karelia Merkez Hastanesi, Lappeenranta, Finlandiya,

**Güney Karelia Alerji ve Çevre Enstitüsü Joutseno, Finlandiya

*** Alerjioloji, Helsinki Üniversitesi Hastanesi Helsinki Finlandiya

Tuz Odası Tedavi Amacı

Tamamlayıcı ve alternatif tıp astımda geniş oranda kullanılmaktadır. Ancak bu tedavilerin etkinliği ile ilgili veriler eksiklik göstermektedir. Bu çalışma bronşiyal hiper duyarlılığı (BHR) olan astım hastalarında düşükten ortaya inhale edilen ilave bir terapi olarak tuz odası tedavisinin etkisini değerlendirmektedir.

Tuz Odası Tedavi Metodu

Bir paralele grup, çift kör, rasgele plasebo kontrollü deneme yapılmıştır. 2 haftalık bir taban çizgisi periyodunun ardından hastalar rastgele 2 haftalık tuz odası tedavisi veya plasebo için seçilmiştir. The Baths of Lappeenranta’da tuz odasında günde bir kere haftada 5 kere 40 dakika süren tedavi uygulanmıştır.

Çalışma boyunca hastalar orijinal astım medikasyonunu sürdürmüştür ve tuz odası tedavisi ek bir terapi olarak uygulanmıştır. Astımın şiddetlenmesinden dolayı steroid dozunu artırmak için bir bir ihtiyaç olduğunda, hasta çalışmadan çıkarılmıştır. Çalışma polen mevsiminin dışında yapılmıştır.

Ana sonuç parametresi BHR idi. Hastalara üç kere histamin inhalasyonu testi yapılmıştır: taban çizgisinde, iki haftanın sonunda ve tedaviden iki ay sonra. Çalışma boyunca deneklerin akışı şekil 1’de gösterilmiştir. Çalışma deneklerinin taban çizgi özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

Tedaviler tuz odasında yapılmıştır, 12.5 m3 ve 27.5 m3 büyüklüğünde. Çatı, duvarlar ve kısmen taban 20-50 mm kalınlığında tuzla kaplanmıştır (kaya tuzu, NaCl %98.5). hem aktif hem de plasebo tedavileri aynı tuz odasında yapılmıştır. Aktif tedavi sırasında tuz jeneratörüne dört dakikalık aralıklarla üç gram tuz verilmiştir (polar ve İris tuz jeneratörü, Polarhealth Oy, Finland, Indium TOP LLC Estonya), birincisi toz halinde sonra besleme kanalı yoluyla odaya püskürtme. Plasebo tedavisi sırasında tuz, tuz jeneratörüne verilmemiştir. Ancak jeneratör açıktır ve hastalar bunun sesini duyabilir.

Aktif tedavi sırasında, tuz odası içindeki havanın ortalama tuz konsantrasyonu 7,1’den 7,6 mg/m3’e kadar değişiklik göstermiştir (ranj 0-31,5 mg/m3, n=7). Plasebo tedavisi sırasında ortalama tuz konsantrasyonu 0,3 mg/m3tü. Her bir tedavi periyodundan sonra 20 dakikalık artırılmış ventilasyon sırasında tuz konsantrasyonları sıfır düzeyine ayarlanmıştı (0-1 mg/m3, n=7). Koşulların ölçümü Finlandiya Meslek Sağlığı Enstitüsünün lokal bir birimi olan Lappeeeranta Bölgesel Meslek Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılmıştır.

Tuz Odası Tedavisi Sonuçları

İki haftalık tedaviden sonra medyan PD15FEv1 aktif grupta anlamlı şekilde artmıştır ama taban çizgisine kıyasla plasebo grubunda değil. Aktif grupta medyan (ranj) PD15FEV1 tedaviden önce ve sonra 0,445 mg (0.020-1.579 ve 0.595 mg (0.022->1.6) (p=0.047) ve plasebo grubunda 0.720 mg (0.016-1.42) ve 0.630 mg (0.085-1.25) (p>0.05). aktif ve plasebo grupları arasındaki tedavi sırasındaki değişiklikteki fark anlamlıydı (p=0.02).

Aktif gruptaki 9 hastada (%56) ve plasebo grubundaki 2 hastada (%17) BHR en azından bir çift doz düşmüştür (Ficher Kesin testi, p=0.040). aktif grupta altı hastada (%38) ve plasebo grubunda hiçbir hasta histamine duyarsız hale gelmiştir (Fischer kesin p=0.017). aktif ve plasebo gruplarında bireysel BHRdeki değişiklikler Şekil 2’de verilmiştir. BHR ve astım kontrolü üzerindeki etkinin süresi numune büyüklüğü iki aylık takipte çok fazla küçüldüğünden güvenilir bir şekilde tahmin edilemez.

Tuz odası tedavisinden önce ve sonra spirometrik endeksler, PEF değerleri, kurtarma bronkodilatör kullanımı ve noktürnal (gece) uyanmaları Tablo 2’de verilmiştir. Noktürnal uyanmalarda önemli bir azalma (p=0.012) ve bronkodilatör kullanımında bir azalma eğilimi (p=0.062) aktif tedavi grubunun grup içi analizinde bulunmuştur. Aktif ve plasebo gruplarında başka bir anlamlı değişiklik bulunmamıştır.

Sonuçlar

Bu, BHR üzerinde tuz odası tedavisinin etkisini inceleyen ilk kontrollü çalışmadır. İki hafta tuz odası tedavisi ilave bir terapi olarak BHR’yi azaltmıştır. Ayrıca noktürnal uyanmaların azalmasıyla ölçülen astım kontrolü üzerinde pozitif bir etkiye sahipti.

Hastaların tuz odası tedavisinden sağladıkları sübjektif faydanın BHR’nin azalmasıyla ilişkili olduğuna inanmaktayız. Ancak tuz odasının olası tedavi etkisi net değildir. Hiçbir yan etki gözlemlenmemiştir ama tuz odası tedavisi ne basittir ne de maliyetsizdir. Tedavilerin optimal süresi veya intervali bilinmemektedir. Sağlık ekonomik yönleri de değerlendirilmelidir. Gelecekteki çalışmalarda, maliyet faydası varolan ilaç tedavisinin iyileştirilmesi dahil diğer tedavi modalitelerini ile karşılaştırılmalıdır.

KAZDAĞLARI İDA NATURA OTEL TUZ ODASI TERAPİSİ

Kazdağları Tuz odası Kaz Dağı`nın eteğinde Doğayla baş başa Özel Mitolojik 12 odalı otelimizde 25 m2 lik oda A krıstal tuzla kaplanarak Tuz odası terapi seanslarına yapılmaktadır.

Yurt dışında astım, bronşit, egzama, sedef, kronik kulak burun boğaz hastalıkları ile uykusuzluk ve stres gibi sorunların giderilmesinde alternatif yöntem olarak kullanıldığı bilinen "tuz odaları", ülkemizde spalarda yerini almaya başladı.

Tuz odaları dünyada hızla yangınlaşıyor. ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Finlandiya, Norveç ve Polonya’da otellerde, hastanelerde, kreşlerde ve bağımsız alanlarda 400 civarında tuz odası olduğu biliniyor.

Ülkemizde Kazdağları tuz odası otel olarak ilk defa Akçay tuz odası ve terapisi Edremit Balıkesir de Avrupa’da tuz terapisi, 19. yüzyılda popülerlik kazanmaya başlamıştır. Polonya’daki tuz sanayicileri, yerin 300 metre altında çalışmalarına rağmen tuz yataklarında çalışan madencilerin hiç birinde zatürre ve astım gibi akciğer hastalıklarının görülmediğini fark etmiştir. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda Tuz Mağaralarının insan sağlığı üzerindeki mucizevi pozitif etkisi tespit edilmiş ve aynı ortamı sağlayan Tuz Odaları yapılmaya başlanmıştır.

Kazdağları Tuz Odası tuz odalarında steril ve hava geçirmez bir ortam oluşur. Birkaç tonluk kaya tuzu, yeraltındaki tuz mağaraları ile aynı özel mikro iklim koşullarını oluşturur. Sağlıklı insanlarda stres atıcı özellikleri taşıması yanında, cildin yenilenmesi, antioksidan ve anti-aging gibi etkileri bulunmaktadır.

Şu anda tuz odaları Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve dünyada hızla yayılmaktadır. Odanın tavanı, zemini ve duvarları doğal tuzlarla kaplanarak mağara ortamı yaratılır, bunun insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi söz konusudur. Odayı kaplayan tuz kalıbı atmosferdeki neme karşı bir tampon görevi görür ve ortamın aseptik özelliğinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, havadaki nemden dolayı duvarlardaki tuz kaplamaları, mikroskopla dahi görülemeyecek küçüklükte sprey zerrecikleri üretir ki bunların da insan vücuduna olumlu etkileri vardır.

Akçay Kazdağları İda Natura Otel Tuz Odasına günlük elbiselerle ayakkabısız ve parfüm kullanılmadan girildiğini, terapi sırasında elbiselere tuz birikmesini ve elbiselerden toz çıkmasını önlemek için tek kullanımlık koruyucu önlükler, ayaklara galoş giyildiğini, terapi süresince çalan terapi müziği, nefes egzersizi ve loş ortamın kişinin rahatlamasına yardımcı olduğunu degerlendirilmektedir. Hiç bir yan etkisi bulunmayan tuz odalarına 0-7 yaş grubu 20 dakika, 7 yaş üstü 40 dakika seanslara girebilmektedir.

Tuz odalarında steril ve hava geçirmez bir ortam oluşur. Birkaç tonluk kaya tuzu, yeraltındaki tuz mağaraları ile aynı özel mikro iklim koşullarını oluşturur. Sağlıklı insanlarda stres atıcı özellikleri taşıması yanında, cildin yenilenmesi, antioksidan ve anti-aging gibi etkileri bulunmaktadır. Hiçbir yan etkis bulunmadığı gibi yetişkin veya çocuklar için aşağıda belirtilen hastalıklarda rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır.

Sık görülen viral enfeksiyonlarda, öksürük ve soğuk algınlığında, Astım hastalarında, Kronik KBB (kulak-burun-boğaz) hastalıklarında, Bronşit hastalığında, Sık görülen kulak enfeksiyonlarında,Alerji kaynaklı cilt sorunlarında,Alerjik soğuk algınlığında, Egzama ve deri iltihabı hastalıklarında, Sedef hastalığında, Uykusuzluk ve sinirsel rahatsızlıklar, Eklem ağrıları ve artritte

*Kaynak : Jouni Hedman MD, Timo Hugg ve Tari Haahtela, Helsinki Üniversite Hastanesi, Finlandiya

Balıkesir Edremit Akçay Altınoluk Güre Kazdağları Tuz odası otel de İyonlaştırılmış,temiz,saf hava yaratan,huzur ve sakinlik sağlayan Kristal Tuz Lambası her odamızda mevcuttur.

Kazdağları Güre Tuz odası otel de Tuz Terapisi Nasıl Uygulanır

Kazdağları Otelleri arasında bir ilk olarak kurulan Kaz Dağı Tuz Odası Otel her tarafı tuzla kaplanmış bir odayı düşünün. Tavanda, duvarlarda ve yerde ama her yerde tuz var. Tuz Jeneratörü özel aygıt belli zaman dilimlerinde özel tuzu aerosol halinde odaya püskürtmekte. Tuz Odasına girerken günlük elbiseler ile, terapi sırasında elbiselere tuz birikmesini ve elbiselerden toz çıkmasını önlemek ve hijyenin daimi olmasını sağlamak için koruyucu önlük giyilip, ayaklara da aynı şekilde koruyucu galos takılır ve içerideki şezlonglarda iyileştirici etkiye sahip tuz solunmaya başlanır.Solunumda dikkat edilmesi gereken diyafram nefesidir.buna alışkın olmayan bünyeler için yapabildikleri kadar yeterlidir.

Tedavi süresinin bir standartı vardır. Bir Kür 10 seanstan oluşuyor bir seans. (Çocuklarda 20 dakika, yetişkinlerde ise 40 dakika süreyi içeriyor.Seanslar bir gün ara ile yapılabildikleri gibi,her gün de uygulanabilir.Seans sonrasında 12 saat süre ile banyo yapılmaması cilt için oldukça faydalıdır.Spa merkezlerinde son terapi olarak uygulanmaktadır.)

Bir seans boyunca insanın almış olduğu tuz miktarı bir çorbada bulunan Tuzun 10 / 1 i kadardır.Terapi süresince çalan müzik ve los ortam kişinin rahatlamasına yardımcı olur. Kişiler terapiye çocukları ile beraber girebilirler ve çocuklar Terapi süresince ’Tuz Mağarası maceraları’ oyunları ile keyifli vakit geçirirler.
Sağlıklı insanların da sağlıklarını devam ettirmek için tuz odalarından yararlanabildiği belirtmektedir. Tuz Odalarından yararlanmak için "hasta" olmak gerekmiyor .

Kazdağları Saltroom Therapy

Kazdağları Saltroom Therapy

Kazdağları İda Natura Tuz Odası Otel de bulunan A Kristal Tuzunda yaklasik 84 mineral vardir. Insanin vücudu bunlarin bir kismina eser miktarda gereksinim duyar. Günümüz sofra tuzlarinin içinden bu yararli mineraller çikarilir ve toz halinde kalmasi için, içine alüminyum silikat katılır. Alüminyumun sinir sistemi üzerinde toksik etkisi vardir. Alzheimer hastaliginin baslica sebeplerinden birisi bu alüminyumdur.

Kazdağları Güre Tuz Odası Otel olarak 2013 yılında bu yana hizmet vermekteyiz.Oksijen Cenneti Kazdağları Otelleri arasında İda Natura Tuz Odası Otel 24 saat Tuz Odası Terapisi hizmeti sunmaktadır.

Kim, Ne Zaman Yazmış?
06 Aralık 2016 | Otelimiz kategorisinde yazdı 0
Sosyal Medyada Paylaşmak İster Misiniz?

Etiketler: Tuz Terapisi, Kaya Tuzu, Tuz Mağaraları, Salt Room

Benzer Haberler & Duyurular
    Düşüncelerinizi Paylaşmak İster Misiniz?